ВЕЖДИ РАШИДОВ

ВЕЖДИ РАШИДОВ

Пенка Боянова

Пенка Боянова

Силвия  Аврамова

Силвия Аврамова

Мила Ангелова

Мила Ангелова

Митко Тодоров

Митко Тодоров

Слава Иванова

Слава Иванова

ВЕЖДИ РАШИДОВ

Министър на културата (2009-2017), скулптор

За мен е удоволствие да изразя подкрепата на Министерство на културата за провеждането на четвъртия по ред Световен конкурс за детска рисунка.  Досегашните издания показват, че събитието е един необходим форум,
доказал значението си както в национален, така и в международен мащаб. Благодарение на инициативата става възможно творческото израстване на деца и младежи от цял свят, стимулирайки ги да следват своето призвание. Произведенията на изкуството на младите творци ни вдъхват увереност, че богатата емоционалност и талантът не зависят от възрастта!  Поздравявам екипа на Фондация „Малък Зограф” и всички участници,  и вярвам, че конкурсът ще продължи да се развива като израз на посланическата мисия за популяризиране на изкуството! 2016г

Пенка Боянова

Почетен президент на Фондация Малък Зограф

СКЪПИ ДЕЦА,
Екипът на фондация ,,Малък Зограф, като организатор и домакин на Световния конкурс за детска рисунка-София,България 2019 ви поздравява и ви благодари, че взехте участие в седмото издание на конкурса. Никога до сега не е имало толкова много и толкова хубави рисунки и ние бяхме много щастливи, но и малко нещастни защото не можехме да наградим всички, а вие го заслужавате!

Пожелавам ви да продължите да правите света около нас по красив и добър с таланта си и да станете бъдещите големи творци на планетата и ние да се гордеем,че сме ви открили за голямото изкуство.
Пенка Боянова Почетен президент на Фондация Малък Зограф Пожелавам ви да продължите да правите света около нас по красив и добър с таланта си и да станете бъдещите големи творци на планетата и ние да се гордеем,че сме ви открили за
голямото изкуство.

Митко Тодоров

Изп. Директор на НДФ „13 века България“ – 2015-2018г

НДФ „13 века България“ вече трета година е партньор на
инициативата на Фондация „Малък Зограф“.

Световният конкурс за детска рисунка – България, става все по-устойчив и популярен – факт е, че броят на държавите и участниците нараства всяка година. Тази година предстои да подновим договора за партньорство и съорганизация с Фондация „Малък Зограф“ и сме сигурни, че ще го обогатим в полза на голямото събитие.

На добър час на Шестото издание на Световния конкурс задетска рисунка – България, 2018.

СИЛВА  АВРАМОВА

Актриса

Експерт по вътрешни програми и проекти
НДФ „13 века България“

За мен бе радост да участвам в журирането на поредното издание на Световния конкурс за детска рисунка за деца от 4 до 18 години. Много красота, жизненост, неподправеност, талант и чиста положителна енергия се изливаше от картините на малките Зографовци. Имаше и такива, които ме просълзиха! Госпожа Пепа Боянова- президент на Фондация „Малък Зограф“ и управителят господин Иван Иванов заслужават възторг и благодарност за това, което правят за децата на
България и света! 2016г

Мила Старейшинска-Ангелова

Изкуствовед, „Експерт, проекти и програми“ в НДФ „13 века България“

Световният конкурс за детска рисунка на Фондация „Малък зограф“ е вдъхновяващо събитие за деца от цял свят и България. За шеста поредна година той дава повод те да бъдат стимулирани за участие и да изпратят своите творби. Конкурсът е пример за добра практика, която мотивира участниците и обогатява културния календар на столицата със своя финал. По традиция изложбата, която представя наградените творби е повод широката общественост да се наслади и оцени творчеството на участниците в галерията на Национална художествена академия − „Академия“, 2018г На добър час на Шестото издание на Световния конкурс задетска рисунка – България, 2018.

Слава Иванова

Изпълнителен директор Национален дарителски фонд „13 века България“

Детската рисунка е особена форма на творчество. Тя е цветна, искрена и истинска. Тя е микрокосмос, в който се съсредоточават и по неочакван за възрастните хора начин сплитат мислите, надеждите, фантазиите и чувствата на малкия човек. Еманация на детските мечти за по-добро утре. За Национален дарителски фонд „13 века България“ децата и тяхното бъдеще са един от най-важните приоритети. Ето защо подкрепяме Световния конкурс за детска рисунка и неговата кауза. На добър час!