Проф. Анна Бояджиева

Проф. Анна Бояджиева

проф. Ивана Енева

проф. Ивана Енева

Деница Маринова

Деница Маринова

проф. Ивана Енева

Преподавател в НХА

Детската рисунка – реалистична или фантастична, винаги неповторима и оригинална, си остава уникалният детски език за общуване със света. Чрез нея детето отразява този свят, разказва без думи, разсъждава чрез визуални понятия, мечтае с интуиция за бъдещето, смее се и страда чрез и със своите неповторими образи. Докосването до този неоценим културен феномен, чрез световните конкурси за детска рисунка, какъвто е и настоящият, дава възможност да се разгърне богатата панорама на детското художествено творчество, чрез изобилие от образи, сюжети и изразни средства, и да покаже на съвременните общества какво е бъдещето на естетичната култура на света.

Проф. Анна Бояджиева

Вече 7 години Международният конкурс за детска рисунка „Малък Зограф“ събира таланта на децата от цял свят. През тази 2019г. малките художници, участващи в конкурса са от 64 страни с 8000 рисунки. Творбите им са изключителни – изпълнени с експресивни багри и композиции, показващи тяхното динамично ежедневие и национални особености. Колегите от журито сме силно развълнувани от представените творби, показващи красота и детска искреност. Както всяка година, трудностите при избора на наградените малки артисти са големи, защото художествените качества на изпратените картини са впечатляващи..

Международният конкурс за детска рисунка „Малък зограф“ е единственото артистично
международно състезание , организирано в България, което има за цел да показва постиженията
на децата от света в областта на изобразителното изкуство. Този конкурс популяризира нашата
страна като европейска културна дестинация и трябва да бъде подкрепян от институции, медии,
художници и публика.
На добър час малки и талантливи приятели!

Деница Маринова

Интериорен/Графичен Дизайнер

Тази година имах удоволствието да съм за първи път част от екипа. За мен беше неописуемо преживяване да се докосна до невероятния талант, който притежават всички деца- малки и големи, на близо и далеч. Нека това уникално събитие- Световен конкурс за детска рисунка „Малък Зограф“ да продължава да събира и вдъхновява хора по света, като мен.
Успех!