Жури 2018

Журито в състав:

Проф. Анна Бояджиева – зам. ректор на НХА 


Силва Аврамова – Актриса, Експерт по вътрешни програми и проекти НДФ „13 века България”


Мила Старейшинска-Ангелова  – Изкуствовед, Експерт, проекти и програми в НДФ „13 века България”


Проф. д-р Маня Вапцарова – Ръководител изложбена дейност НХА, Преподавател към НХА 


Страхил Ненов – Преподавател в Катедра "Стенопис" на НХА


Веселка Велинова – художник - дизайнер

Copyright © 2019 Малък Зограф - Конкурс на Фондация Малък Зограф
Created by WebChram.eu, VeselkaVelinova.com