Фондацията

Фондация “Малък Зограф” е учредена на 27.04.2012 г.

Фондацията има за цел да съдейства за духовното, интелектуалното и професионално израстване на децата чрез изящното и приложно изкуство.
Да сътрудничи с държавни и други неправителствени организации за решаване на проблемите с възпитанието на децата.
Да реализира благотворителни прояви с цел събирането на средства за реализиране на целите на фондацията.

За постигане на целите, за които е основана, Фондацията ще работи със следните средства:
- Организира курсове по изящно и приложно изкуство, форуми и конференции.
- Ще организира и провежда детски конкурси по изящно и приложно изкуство на световно равнище.
- Ще се създадат школи “Малък Зограф” за подготовка на деца по изящно и приложно изкуство.

Пенка Боянова - почетен президент на фондация “Малък Зограф”

Управителен съвет:


Проф. Анна Бояджиева – зам. ректор на Национална Художествена Академия “Николай Павлович”


Калин Ламбрев – Юрист


Йово Панчев – гл. експерт на Д.И.К при МВнР


Константина Иванова – икономист


Ана-Мария Мехочева-Димитрова – студентка архитектура при НБУ, носител на 4 медала от световни конкурси за детска рисунка в Индия и Япония


Веселка Велинова – уеб дизайнер и илюстратор, носител на 2 медала от световни конкурси за детска рисунка в Индия


Димитър Грозданов – изкуствовед, зам. председател на Съюз на Българските Художници


Иван Иванов – управител на фондация “Малък Зограф”

Фондация “Малък Зограф” работи на обществени начала и няма щатна администрация и сътрудници.

Copyright © 2019 Малък Зограф - Конкурс на Фондация Малък Зограф
Created by WebChram.eu, VeselkaVelinova.com